COOLSCULPTING

METODE:
Coolsculpting maskinen fryser fettcellene slik at de gjennomgår en prosess som kalles apoptose. Fettcellene krymper over tid inntill de «spises» av kroppens ryddeceller. Det er særdeles viktig å merke seg at behandlingen ikke øker fettstoffinnholdet i blod eller lever. Dette er vist gjennom de mange ulike studier som ligger til grunn for FDA godkjenningen av maskinen.

VIRKEOMRÅDER:
Fettreduksjon av problemområder. Dette er Norges mest effektive fettreduksjonsbehandling uten kirurgi. Studier på over 7000 personer viser en gjennomsnittlig fettreduksjon på 20-40 % på en behandling.

INFORMASJON OM BEHANDLINGEN:
De første tegn på at fettcellene er i ferd med å forsvinne ses etter 3-4 uker. Deretter skrumper de lokale fettområdene inn i løpet av de neste 3-4 måneder.

Samme område kan behandles 2 ganger samme dag og kan da gi en reduksjon på inntil 60 %.